Mere om KST

De enkelte hjernedele holdes adskilte af nogle stærke bindevævsmembraner, kaldet hjernesegl. (Falx Cerebri) der deler storhjernen lodret, i en højre og en venstre halvdel. (Tentorium Cerebelli) ligger som en teltdug imellem storhjernen og lillehjernen, skråt ned mod skuldrene og lillehjernen deles ligeledes i 2 af Falx Cere-belli. Disse membraners spændingstilstand er af afgørende betydning for det Kranio sakrale system. Er de for spændte, kan de nedsætte knoglernes bevægelighed og derved påvirke vores almenbefindende.
Hele centralnervesystemet omsluttes af bindevæv og f.eks. det autonome nervesystem er helt og aldeles afhængig af bindevævets fleksibilitet.
I store træk siger man at den væske der er støddæmper for hjernen (CerebrospinalvæsDSC_6560 - Kopiken) og samtidig giver næring til denne, at den har en lille bevægelse eller rytme hver gang den fornys. Dette medfører, at kraniet i en rytme, udvider og trækker sig sammen, meget lidt, men mærkbart og målbart.

KS-impulsen
Den hurtige, eller dagsrytmen er ca. 10-20 gange pr. minut.
Diagnostisering.

Mid-Tide
Næste dybde i rytmen, er ca. 3 gange pr. minut.
Behandling på energetisk niveau.

Long Tide
Den dybe rytme er ca. 90sek. Om en cyklus.
Her sker integrationen af ændringen.

Denne ”Rytme” kan aflæses over alt på kroppen, men aflæses mest ofte, på kraniet (hovedet) og sacrum (korsben) = Kranio Sakral, heraf navnet.
Denne rytme skal helst være rytmisk og symmetrisk, for at vores krop fungerer optimalt.
Stress, uheld, slag, fødselsskader osv. kan skabe ubalance i denne rytme og det kan få konsekvenser for hele vores liv.

Cerebrospinalvæsken produceres i nogle hulrum i hjernen, kaldet ventriklerne. Her sies væsken fra blodet, hvorefter det pumpes ud i systemet omkring hjerne og rygmarv. Væsken genoptages igen i blodbanen. Cerbrospinalvæsken har især 2 vigtige funktioner – beskyttelse af hjernen samt transport af næringsstoffer og affaldsstoffer, til og fra hjernen.
Væsken omgiver både hjernen og rygmarven og virker derved som en slags hydraulisk støddæmper ved slag, fald og lignede.
Er der ubalancer i dette system, kan det påvirke denne transport.

Den øvede KST-terapeut kan mærke kvaliteten af denne bevægelse og kan herudfra afdække eventuelle problemer i denne rytme, og ved hjælp af behandling, måske afhjælpe eller fjerne ubalancer, spændinger og smerter.

Problemer og ubalance opstår ofte ved kronisk stress, uheld, slag, fødselsskader, fald osv. Ubalancer i denne rytme, kan give konsekvenser for hele vores liv.